अंथरूण विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Anthroon Virudharthi Shabd in Marathi)

अंथरूण च्या विरुद्धार्थी शब्द:

अंथरूण च्या अनेक विरुद्धार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

  • खट्या: जमिनीवर अंथरलेला पसारा, झोपायला वापरला जाणारा.
  • पलंग: लाकडी चौकट आणि पट्ट्यांनी बनवलेले झोपण्यासाठीचे फर्निचर.
  • बिछावना: अंथरूणासाठी पसरवलेला कापड किंवा चादर.
  • शय्या: झोपण्यासाठीची जागा, अंथरूण.
  • विश्रांतीस्थान: विश्रांती घेण्याची जागा, अंथरूण.

वाक्ये:

  • खट्यावर बसून राजूने कथा ऐकली.
  • रात्री झोपण्यासाठी मी पलंगावर गेलो.
  • बिछावना घालून मी झोपायला तयार झालो.
  • राजा आपल्या शय्येवर विश्रांती घेत होता.
  • दिवसभर काम केल्यानंतर मला विश्रांतीस्थान हवे होते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top