बरे विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Bare Virudharthi Shabd in Marathi)

बरे च्या विरुद्धार्थी शब्द:

“बरे” च्या अनेक विरुद्धार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

 • वाईट: वाईट, खराब, अनुचित.
 • दुष्ट: वाईट विचार आणि कृती करणारा.
 • अनारोग्य: आजारपण, आरोग्याचा अभाव.
 • विकृत: अपूर्ण, नियमबाह्य.
 • अयोग्य: योग्य नसलेले, चुकीचे.
 • अप्रिय: आवडणारे नाही, नापसंत.
 • कठीण: सोपे नसलेले, अवघड.
 • अशक्य: करणे अशक्य.
 • अनुचित: योग्य नसलेले, चुकीचे.

वाक्ये:

 • त्याला आज वाईट वाटत आहे.
 • दुष्ट माणसाने निरागस मुलाला मारले.
 • अनारोग्यामुळे त्याला काम करता आले नाही.
 • विकृत विचारांमुळे त्याला त्रास होत होता.
 • अयोग्य वर्तनामुळे त्याला शिक्षा झाली.
 • मला त्याचा अप्रिय अनुभव आला.
 • परीक्षा कठीण होती पण त्याने चांगले गुण मिळवले.
 • हे काम अशक्य आहे.
 • अनुचित शब्द बोलणे योग्य नाही.

टीप: विरुद्धार्थी शब्दाचा अर्थ आणि उपयोग वाक्यानुसार बदलू शकतो.

“बरे” च्या विरुद्धार्थी शब्द निवडताना, आपण त्याचा संदर्भ आणि वाक्याचा अर्थ लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top