देह समानार्थी शब्द मराठी | देहचे समानार्थी शब्द (मराठी)

देहचे समानार्थी शब्द (मराठी) | देह समानार्थी शब्द मराठी

 • शरीर: हे देहाचा सर्वात सामान्य आणि व्यापक समानार्थी शब्द आहे. याचा अर्थ “अंगांचा समूह” असा होतो.
 • अंग: हे देहाच्या भागांसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे.
 • तन: हे देहासाठी एक आदरणीय शब्द आहे.
 • काया: हे देहासाठी स्त्रीलिंगी शब्द आहे.
 • कुडी: हे देहासाठी अपमानजनक शब्द आहे.
 • तनु/तनू: हे देहासाठी कवित्वात्मक शब्द आहे.
 • कूड: हे देहासाठी अपमानजनक शब्द आहे.
 • वपु: हे देहासाठी सुंदर आणि आकर्षक रूप दर्शवणारा शब्द आहे.

वाक्यांमध्ये प्रयोग:

 • “त्याचा देह खूप मजबूत आहे.”
 • “तिने शरीर सोडले आणि आत्मा स्वर्गात गेला.”
 • अंग दुखत असल्यामुळे तो काम करू शकत नव्हता.”
 • तन मरण्याच्या मार्गावर आहे, पण आत्मा अजूनही जिवंत आहे.”
 • काया अत्यंत सुंदर आणि आकर्षक होती.”
 • कुडी काय बोलते ते ऐकू नका.”
 • तनु मंदिरात नृत्य करत होती.”
 • कूड काय करतो ते मला माहित नाही.”
 • “तिचा वपु लोकांना मोहित करत होता.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top