देव विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Dev Virudharthi Shabd in Marathi)

देव च्या विरुद्धार्थी शब्द मराठी:

देव च्या अनेक विरुद्धार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

 • असुर: देवांचा शत्रू, वाईट शक्तींचे प्रतीक.
 • दानव: राक्षस, क्रूर आणि दुष्ट प्राणी.
 • पिशाच: रक्तपिपासू प्राणी, मृत व्यक्तीचा आत्मा ज्याला जिवंत लोकांचं रक्त प्यायचं असतं.
 • राक्षस: भयानक आणि क्रूर प्राणी.
 • प्रेत: मृत व्यक्तीचा आत्मा जो जिवंत जगाचा त्रास देतो.
 • अंधश्रद्धा: अंधविश्वास, तर्क किंवा पुराव्यांवर आधारित नसलेला विश्वास.
 • नास्तिक: असा व्यक्ती जो देवांच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवत नाही.
 • अधर्म: अनैतिकता, वाईट कृत्ये.
 • अन्याय: अन्याय, चुकीचे वर्तन.
 • अत्याचार: क्रूर आणि अमानुष कृत्य.

वाक्ये:

 • रावण हा देवांचा परम शत्रू आणि असुरराज होता.
 • राक्षसांनी गावावर हल्ला केला आणि लोकांना त्रास दिला.
 • पिशाच रात्रीच्या वेळी फिरत होते आणि लोकांना घाबरवत होते.
 • प्रेतांचा भूतकाळ त्याला त्रास देत होता.
 • अंधश्रद्धेमुळे लोकांमध्ये अनेक गैरसमज निर्माण झाले.
 • नास्तिक व्यक्ती देवांच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवत नाहीत.
 • अधर्माचा मार्ग निवडून त्याने स्वतःचा नाश केला.
 • अन्याय सहन करणं कधीही योग्य नाही.
 • अत्याचाराचं कडकपणे शिक्षा व्हायला हवी.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top