दुमत विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Dumat Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत विविध शब्दांचे आणि त्यांच्या विरुद्धार्थी शब्दांचे (Antonyms) महत्त्व आहे. यामुळे भाषेची समृद्धी वाढते आणि आपल्या विचारांमध्ये स्पष्टता येते. या लेखात आपण “दुमत विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Dumat Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करू. “दुमत” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “एकमत” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत.

दुमत विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Dumat Virudharthi Shabd in Marathi)

“दुमत” हा शब्द दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये असलेले भिन्न मत म्हणजेच एखाद्या विषयावर मतभेद दर्शवतो. “दुमत” शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द “एकमत” आहे. “एकमत” हा शब्द सर्व व्यक्तींमध्ये एका ठराविक विषयावर सहमती किंवा समानता दर्शवतो.

उदाहरणे:

 1. दुमत: त्या प्रकल्पाच्या बाबतीत आमच्यात दुमत आहे.
  • विरुद्धार्थी: त्या प्रकल्पाच्या बाबतीत आमच्यात एकमत आहे.
 2. दुमत: त्या निर्णयावर आम्ही दोघे दुमत आहोत.
  • विरुद्धार्थी: त्या निर्णयावर आम्ही दोघे एकमत आहोत.
 3. दुमत: चर्चा झाल्यावरही आमच्यात दुमत राहिले.
  • विरुद्धार्थी: चर्चा झाल्यावर आम्ही एकमत झालो.

दुमत आणि एकमत यांचे महत्त्व

दुमत:

 • मतभेद: दुमत असणे म्हणजे विचारांमध्ये भिन्नता असणे, ज्यामुळे विविध दृष्टिकोन समोर येतात.
 • चर्चा: दुमतामुळे चर्चा आणि विचार विनिमय घडतो, ज्यामुळे उत्तम निर्णय घेता येतात.
 • सर्जनशीलता: दुमतामुळे नवीन आणि सर्जनशील विचार उद्भवतात.

एकमत:

 • सहमती: एकमतामुळे सर्वजण एका ठराविक विचारावर सहमत असतात.
 • एकजुटता: एकमतामुळे गटामध्ये एकजुटता आणि सामंजस्य वाढते.
 • निर्णयक्षमता: एकमत असल्यास निर्णय घेणे सोपे होते आणि अंमलबजावणी लवकर होते.

दुमत विरुद्धार्थी शब्दांची यादी:

मराठी भाषेत दुमतचे विरुद्धार्थी शब्दांची यादी खालीलप्रमाणे:

 1. दुमत – एकमत
 2. मतभेद – सहमती
 3. विरोध – सामंजस्य
 4. भिन्नता – समानता
 5. फरक – ऐक्य

उदाहरणांसह स्पष्टीकरण:

दुमत – एकमत:

 • दुमत: नवीन कायद्याबद्दल आमच्यात दुमत आहे.
 • एकमत: नवीन कायद्याबद्दल आमच्यात एकमत आहे.

मतभेद – सहमती:

 • मतभेद: त्या योजनेबद्दल आमच्यात मतभेद आहेत.
 • सहमती: त्या योजनेबद्दल आमच्यात सहमती आहे.

विरोध – सामंजस्य:

 • विरोध: या प्रश्नावर आमच्यात विरोध आहे.
 • सामंजस्य: या प्रश्नावर आमच्यात सामंजस्य आहे.

निष्कर्ष:

दुमत विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Dumat Virudharthi Shabd in Marathi)” या लेखात आपण दुमत, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द एकमत यांच्या अर्थ, उपयोग आणि उदाहरणांचा अभ्यास केला. या शब्दांचा योग्य वापर केल्याने आपली भाषा अधिक स्पष्ट आणि समृद्ध होते. मराठी भाषेतील या शब्दांची योग्य जाणिवेने आपल्या वाचनलेखन कौशल्यात वृद्धी होते, तसेच संवाद अधिक प्रभावी बनतो.

Leave a Comment

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Scroll to Top