खरे विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Khare Virudharthi Shabd in Marathi)

खरे च्या विरुद्धार्थी शब्द आणि त्यांचा अर्थ:

खरे या शब्दाचे अनेक विरुद्धार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

 • खोटे: खोटे म्हणजे सत्य नसलेले, वस्तुनिष्ठ वास्तवाशी जुळणारे नाही. उदा: त्याने मला खोटं बोललं.
 • मिथ्या: मिथ्या म्हणजे खोटे, असत्य, वस्तुतः अस्तित्वात नसलेले. उदा: हे मिथ्या आरोप आहेत.
 • भ्रामक: भ्रामक म्हणजे चुकीची धारणा निर्माण करणारे, खोटे वाटणारे. उदा: त्याच्या भाषणात अनेक भ्रामक विधाने होती.
 • वाईट: वाईट म्हणजे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे, अनैतिक, गैरसमज. उदा: त्याने माझ्याबद्दल वाईट गोष्टी बोलल्या.
 • निकृष्ट: निकृष्ट म्हणजे कमी दर्जाचे, घटिया, वाईट. उदा: त्याची कामगिरी निकृष्ट होती.
 • अनैतिक: अनैतिक म्हणजे नैतिक मूल्यांच्या विरोधात, नीतिमान नसलेले. उदा: त्याने अनैतिक व्यवहार केला.
 • अन्याय्य: अन्याय्य म्हणजे न्यायाच्या विरोधात, योग्य नसलेले. उदा: त्याला अन्याय्य शिक्षा झाली.
 • अयोग्य: अयोग्य म्हणजे चुकीचे, योग्य नसलेले, बेकायदेशीर. उदा: त्याचे वर्तन अयोग्य होते.

वाक्य वापरून स्पष्टीकरण:

 • खोटे: मी त्याला खरं काय घडलं ते सांगितलं, पण त्याने माझं खोटं मानलं.
 • मिथ्या: अनेक मिथ्या समजामुळे लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो.
 • भ्रामक: त्याच्या जाहिराती अतिशय भ्रामक होत्या, त्यामुळे लोकांना फसवलं गेलं.
 • वाईट: वाईट गोष्टी घडल्यावरही हार मानू नये.
 • निकृष्ट: निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू टाळाव्यात.
 • अनैतिक: अनैतिक वर्तणुकीमुळे समाजात वाईट परिणाम होतात.
 • अन्याय्य: अन्याय्य गोष्टींविरोधात आवाज उठवणं गरजेचं आहे.
 • अयोग्य: अयोग्य मार्गाने यश मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top