मालक विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Maalak Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत प्रत्येक शब्दाच्या उपयोग आणि अर्थामध्ये विशेषत्व आहे. यातील विरुद्धार्थी शब्दांचा (Antonyms) अभ्यास केल्याने भाषेची समृद्धी आणि व्यासंग वाढतो. या लेखात आपण “मालक विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Maalak Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर माहिती घेऊ. “मालक” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “नोकर” आणि “चाकर” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत.

मालक विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Malak Virudharthi Shabd in Marathi)

“मालक” हा शब्द एखाद्या वस्तूचा, व्यवसायाचा, किंवा संपत्तीचा हक्कधारक किंवा स्वामी म्हणून ओळखला जातो. मालक हा त्या वस्तूचा पूर्णत: अधिकारी असतो. “मालक” शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द “नोकर” आणि “चाकर” आहेत. “नोकर” आणि “चाकर” हे शब्द सेवक किंवा काम करणारा व्यक्ती याला दर्शवतात, जो मालकाच्या आज्ञेप्रमाणे कार्य करतो.

उदाहरणे:

 1. मालक: शेताच्या मालकाने नवीन पिके लावली.
  • विरुद्धार्थी: शेतातील नोकराने शेताची निगा राखली.
 2. मालक: दुकानाचा मालक रोज सकाळी येतो.
  • विरुद्धार्थी: दुकानातील चाकराने सामानाची आवर्तने केली.
 3. मालक: घराच्या मालकाने भाडेकरार केला.
  • विरुद्धार्थी: घरातील नोकराने साफसफाई केली.

मालक आणि नोकर/चाकर यांचे महत्त्व

मालक:

 • हक्कधारक: मालक हा एखाद्या वस्तूचा किंवा संपत्तीचा हक्कधारक असतो.
 • निर्णयक्षम: मालक आपल्या संपत्तीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम असतो.
 • जबाबदारी: मालकावर संपत्तीची जबाबदारी असते आणि त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी असते.

नोकर/चाकर:

 • सेवक: नोकर आणि चाकर हे मालकाच्या सेवेत असतात.
 • कर्मचारी: नोकर आणि चाकर कामे पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार असतात.
 • आज्ञाधारक: नोकर आणि चाकर मालकाच्या आज्ञेनुसार काम करतात.

मालक विरुद्धार्थी शब्दांची यादी:

मराठी भाषेत मालकचे विरुद्धार्थी शब्दांची यादी खालीलप्रमाणे:

 1. मालक – नोकर
 2. मालक – चाकर
 3. स्वामी – सेवक
 4. धनी – कामगार
 5. अधिकारी – सेवेकरी

उदाहरणांसह स्पष्टीकरण:

मालक – नोकर:

 • मालक: घराच्या मालकाने घर विकले.
 • नोकर: घरातील नोकराने सामानाची व्यवस्था केली.

मालक – चाकर:

 • मालक: कारखान्याचा मालक नवा प्रकल्प सुरु करतो.
 • चाकर: कारखान्यातील चाकर प्रकल्पावर काम करतो.

स्वामी – सेवक:

 • स्वामी: हॉटेलचा स्वामी बाहेरगावी गेला आहे.
 • सेवक: हॉटेलचा सेवक पाहुण्यांची सेवा करतो.

निष्कर्ष:

मालक विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Maalak Virudharthi Shabd in Marathi)” या लेखात आपण मालक, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द नोकर आणि चाकर यांच्या अर्थ, उपयोग आणि उदाहरणांचा अभ्यास केला. या शब्दांचा योग्य वापर केल्याने आपली भाषा अधिक स्पष्ट आणि समृद्ध होते. मराठी भाषेतील या शब्दांची योग्य जाणिवेने आपल्या वाचनलेखन कौशल्यात वृद्धी होते, तसेच संवाद अधिक प्रभावी बनतो.

Leave a Comment

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Scroll to Top