Marathi

सहिष्णू विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sahishnu Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत शब्दांच्या अर्थपूर्ण वापरामुळे संवाद अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट बनतो. “सहिष्णू” हा असा एक शब्द आहे ज्याचा अर्थ सहनशीलता दर्शवतो. या लेखात आपण “सहिष्णू विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sahishnu Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर माहिती घेऊ. “सहिष्णू” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “असहिष्णू” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. सहिष्णू विरुद्धार्थी […]

मऊ विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Mau Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत विविध शब्द आणि त्यांच्या विरुद्धार्थी शब्दांची महत्त्वाची भूमिका असते. या लेखात आपण “मऊ विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Mau Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करू. “मऊ” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “टणक” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. मऊ विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Mau Virudharthi Shabd in Marathi) “मऊ” हा शब्द

मालक विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Maalak Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत प्रत्येक शब्दाच्या उपयोग आणि अर्थामध्ये विशेषत्व आहे. यातील विरुद्धार्थी शब्दांचा (Antonyms) अभ्यास केल्याने भाषेची समृद्धी आणि व्यासंग वाढतो. या लेखात आपण “मालक विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Maalak Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर माहिती घेऊ. “मालक” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “नोकर” आणि “चाकर” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. मालक

संक्षिप्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sankshipt Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेतील शब्दांमध्ये विरुद्धार्थी शब्दांचा (Antonyms) अभ्यास केल्यास भाषेचा व्यासंग वाढतो आणि विचारप्रक्रियेत स्पष्टता येते. या लेखात आपण “संक्षिप्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sankshipt Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर माहिती घेऊ. “संक्षिप्त” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “प्रदीर्घ” आणि “सविस्तर” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. संक्षिप्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sankshipt Virudharthi

दुमत विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Dumat Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत विविध शब्दांचे आणि त्यांच्या विरुद्धार्थी शब्दांचे (Antonyms) महत्त्व आहे. यामुळे भाषेची समृद्धी वाढते आणि आपल्या विचारांमध्ये स्पष्टता येते. या लेखात आपण “दुमत विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Dumat Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करू. “दुमत” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “एकमत” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. दुमत विरुद्धार्थी शब्द

बिकट विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Bikat Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेतील शब्दांचा आणि त्यांच्या विरुद्धार्थी शब्दांचा (Antonyms) अभ्यास केल्याने भाषेचे ज्ञान अधिक विस्तृत होते. या लेखात “बिकट विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Bikat Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करू. “बिकट” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “सोपे” आणि “सुलभ” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. बिकट विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Bikat Virudharthi Shabd

सुबोध विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Subodh Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत शब्दांचा आणि त्यांच्या विरुद्धार्थी शब्दांचा (Antonyms) अभ्यास केल्याने भाषेची समृद्धी वाढते आणि आपला भाषा ज्ञान अधिक विस्तृत होते. या लेखात “सुबोध विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Subodh Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करू. “सुबोध” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “दुर्बोध” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. सुबोध विरुद्धार्थी शब्द मराठी

संध्याकाळ विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sandhyakal Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत शब्दांचा आणि त्यांच्या विरुद्धार्थी शब्दांचा (Antonyms) अभ्यास केल्याने भाषेचे सौंदर्य आणि समृद्धी वाढते. या लेखात “संध्याकाळ विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sandhyakal Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करू. “संध्याकाळ” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “सकाळ” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. संध्याकाळ विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Sandhyakal Virudharthi Shabd in Marathi)

दिवस विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Divas Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत शब्दांचा आणि त्यांच्या विरुद्धार्थी शब्दांचा (Antonyms) अभ्यास करणे भाषेच्या समृद्धीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या लेखात “दिवस विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Divas Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करू. “दिवस” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “रात्र” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. दिवस विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Divas Virudharthi Shabd in Marathi)

तिमिर विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Timir Virudharthi Shabd in Marathi)

मराठी भाषेत शब्दांचे अर्थ आणि त्यांचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms) यांचा वापर भाषेच्या सौंदर्याला वाढवतो. या लेखात “तिमिर विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Timir Virudharthi Shabd in Marathi)” या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. “तिमिर” या शब्दाचा अर्थ, त्याचे विरुद्धार्थी शब्द “प्रकाश” आणि “उजेड” यांचा अर्थ, उपयोग, आणि उदाहरणे पाहणार आहोत. तिमिर विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Timir Virudharthi Shabd

Scroll to Top