प्रकाश विरुद्धार्थी शब्द मराठी (Prakash Virudharthi Shabd in Marathi)

प्रकाश च्या विरुद्धार्थी शब्द:

प्रकाश च्या अनेक विरुद्धार्थी शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

 • अंधार: उजेडाचा अभाव, काळोख.
 • तम: अंधार, अज्ञान.
 • कालावा : काळोख, अंधार.
 • निशाचर: रात्रीचे प्राणी, अंधारात राहणारे.
 • अंध: डोळ्यांची दृष्टी नसलेला.
 • अज्ञान: ज्ञानाचा अभाव.
 • मूर्ख: अविचारी, अज्ञान असलेला.
 • अनिश्चित: अनिश्चित, स्पष्ट नसलेला.
 • अस्पष्ट: अस्पष्ट, स्पष्ट नसलेला.

वाक्ये:

 • सूर्यास्तानंतर अंधार पसरू लागला.
 • तमभेद करण्यासाठी शिक्षण गरजेचे आहे.
 • रात्रीच्या वेळी काळावा दाटतो.
 • निशाचर प्राणी अंधारातच सक्रिय असतात.
 • अंध व्यक्तीला दिसत नाही.
 • अज्ञानामुळे अनेक गैरसमज निर्माण होतात.
 • मूर्ख लोकांना फसवणं सोपं असतं.
 • अनिश्चित भविष्यामुळे त्याला चिंता होती.
 • अस्पष्ट आदेशामुळे गोंधळ निर्माण झाला.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top